Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n. Jizerou a s Katedrou chirurgie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Hradci Králové pořádá kurz:

3.2. Kurz traumatologie ruky I.  16.-17.9.2022 

Vážené kolegyně a kolegové,

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělávání v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. Na základě pozitivní odezvy od účastníků kurzů chirurgie ruky z uplynulých let si společnost ověřila, že je o tyto kurzy stále zájem, a i proto se rozhodla dále pokračovat v tomto formátu vzělávání.

Další, tetokrát již třetí cyklus kurzů chirurgie ruky, které tematicky zahrnují celou širokou a interdisciplinární oblast chirurgie ruky včetně témat hraničících s řadou jiných odborností, začal na jaře tohoto roku a měl by končit na podzim roku 2024.

Společnost má i nadále zájem na tom, aby tyto kurzy byly dostupné pro všechny specializace, které se chirurgii ruky věnují ať už z větší (plastická chirurgie, ortopedie) nebo menší části (všeobecná chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, dětská chirurgie aj.). Bude se jednat opět většinou o formát dvoudenních školících kurzů, zaměřených na určitou část spektra chirurgie ruky, která spolu tematicky nebo jinak souvisí.

Mám velkou radost, že Vás mohu pozvat na druhý z plánované třetí série odborných kurzů, zaměřených na chirurgii ruky. Tento kurz se bude věnovat zejména úrazům měkkých tkání ruky s důrazem na praktické "tipy a triky" pro každodenní praxi. Tým lektorů považuji za dostatečně zkušený, aby měl co předávat a aby pro Vás mělo smysl přijet.

Přihlaste se a přijeďte se přesvědčit.

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

předseda ČSCHR

Hlavní partner třetího cyklu kurzů

Důležité informace:

Kurz začíná v pátek 16.9. ve 14:00 a končí v sobotu 17.9. odpoledne

Témata kurzu:

• poranění a rekonstrukce flexorů a extenzorů
• principy hojení šlach a jejich biomechanika, rehabilitační techniky
• tenolýzy, rekonstrukce poutek
• flekční deformity, šlachové štěpy, swan neck, mallet finger, boutoniere
• šlachové transfery u paréz, kompartment syndrom
• poranění špičky prstu, poškození a nemoci nehtu
• termická poranění ruky (popáleniny, omrzliny, poleptání a elektrická poranění), injekční poranění vysokým tlakem

Kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirurgii ruky. Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečným testem a účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK. Počet účastníků je omezen. Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, tak přihlášení neodkládejte!

Vzdělávací akce je hodnocena kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Místo konání:

Výukové centrum LF UK v areálu FN Hradec Králové

Areál FN, budova č.40, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, GPS 50°11'56.044"N, 15°49'39.121"E

Pořadatel a podpora kurzu

Česká společnost chirurgie ruky

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n. Jizerou

Katedra chirurgie LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové