Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP pořádá kurz:

3.5. Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky 17.-18.5.2024 

Evaluační dotazník kurzu vyplňte zde:

https://forms.gle/EQduax46swssksBp9

Prosíme o vyplnění dotazníku všechny účastníky kurzu.
Vážené kolegyně a kolegové,

ve dnech 17. a 18. května se uskuteční v Olomouci v rámci třetího cyklu kurzů chirurgie ruky kurz Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky. Naším cílem je poskytnout vám komplexní souhrn informací k problematice mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, a tak vám umožnit poskytovat vašim pacientům péči na vyšší mikrochirurgické úrovni.

Tematicky kurz pokryje základní problematiku mikrochirurgie a neurochirurgie ruky: základní principy mikrochirurgické operační techniky, význam optického zvětšení v chirurgii ruky, replantace, akutní mikrochirurgické stavy, sekundární mikrochirurgické rekonstrukce, poranění a onemocnění periferních nervů, léčbu kompresních neuropatií a komplexní léčbu poranění brachiálního plexu.

Aby vše nebylo pouhou "nudnou" teorií, připravili jsme pro vás i krátký praktický nácvik, mini workshop:

"SUTURA SENZITIVNÍHO NERVU V RŮZNÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH"

Bude se jednat o nácvik v simulovaných podmínkách běžné chirurgické ambulance. Zde bychom vám rádi demonstrovali, že ošetření jednoduchého poranění nervu nemusí být nic nemožného tam, kde je odhodlání k akci.

Poprosili bychom vás, abyste se před odjezdem na kurz krátce zamysleli nad tím, jaké máte možnosti na vašem pracovišti, toto ošetření provést. Rozhlédněte se a přivezte si s sebou jednu nejjemnější pinzetu, jehelec, nůžky a jeden návlek nejtenčího šití, které najdete. Pokud najdete i nějaké lupové brýle, vezměte si je s sebou. Uvidíme, co je možné s tím, co přivezete, udělat.

U nás samozřejmě dostanete k nácviku adekvátní šití a nástroje.

Součástí kurzu bude i networking dinner v pátek 17. května 2024 s degustací vybraných moravských vín.

Dovoluji si Vás, proto jménem organizátorů a jménem všech přednášejících, pozvat do Olomouce.

MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.

Hlavní partner:


Hlavní mikrochirurgický partner:


Partneři:

Důležité informace:

Témata kurzu:

 • mikrochirurgické principy

 • replantace
 • protetika ruky
 • rekonstrukce palce
 • volné přenosy prstů
 • poranění nervů horní končetiny včetně brachiálního plexu a jejich léčba
 • sutura nervu, nervové štěpy
 • kompresivní syndromy horní končetiny (karpální tunel, kubitální tunel, Guyon apod.)
 • rekonstrukce nervů, nervové transfery
 • léčba neuromů
 • ostatní neurologické poruchy ruky

Kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirurgii ruky. Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečným testem. Počet účastníků je omezen. Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, tak hlídejte otevření registrace a poté přihlášení neodkládejte. 

Vzdělávací akce je hodnocena kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Místo konání:

Olomouc

FN Olomouc, budova Y, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Pořadatel a podpora kurzu