Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP pořádá kurz:

3.6. Vrozené vady a varia 1.-2.11.2024 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na další kurz chirurgie ruky, který se bude konat ve Vrchlabí dne 1.-2.11.2024. Tentokrát se budeme věnovat zejména problematice vrozených vad a dalších, vzácnějších onemocnění ruky v rámci posledního kurzu z třetího cyklu kurzů chirurgie ruky.

Kurz pokryje následující témata:

 • Vaskulární onemocnění ruky, Raynaudův syndrom

 • Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), Algoneurodystrofie (Morbus Sudeck)

 • Embryologie ruky a horní končetiny

 • Vrozené vady ruky a horní končetiny: polydaktylie, syndaktylie, longitudinální defekty apod.

 • Problematika spastické ruky, dětská mozková obrna (DMO), dystonie

 • Transplantace ruky a další

Odborným garantem kurzu je MUDr. Alena Schmoranzová. Těšíme se na vaši účast a věříme, že si z kurzu odnesete mnoho cenných znalostí a zkušeností.

Hlavní partner:Partneři:

Důležité informace:

Témata kurzu:

 • vaskulární onemocnění ruky, Raynaud sy

 • KRBS, algoneurodystrofie, m. Sudeck

 • embryologie ruky a horní končetiny

 • vrozené vady ruky a horní končetiny, polydaktylie, syndaktylie, longitudinální defekty apod.

 • problematika spastické ruky, DMO, dystonie

 • transplantace ruky

Kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirurgii ruky. Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečným testem. Počet účastníků je omezen. Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, tak hlídejte otevření registrace a poté přihlášení neodkládejte. 

Vzdělávací akce je hodnocena kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Místo konání:

Pořadatel a podpora kurzu