Program

Pátek 8.9.2023

15:00     Registrace

16:00     Zahájení kurzu

16:00 - 16:45     Téma bloku: Vyšetření zápěstí

     Vyšetření zápěstí - jak to dělám já (MUDr. Vodička + moderovaná diskuze mezi lektory)

     CT, MRI, UZ, artrografie - co mohu čekat... (MUDr. Vodička)

     Artroskopie zápěstí - jak to dělám já Čižmář + diskuze lektoři

16:45-16:55     Přestávka

17:00-18:00     Téma bloku: Zlomeniny scaphoidea a jejich následky

     Etiopatogeneze zlomenin scaphoidea (doc.Dráč)

     Akutní ošetření zlomenin scaphoidea (doc.Dráč)

     Paklouby scaphoidea (doc.Dráč)

     Zlomeniny kostí karpu mimo scaphoidea (doc.Dráč)

     Komplexní poranění předloktí- Galeazzi, Monteggia a Essex-Lopresti (doc.Dráč)


Společenský večer

Sobota 9.9.2023

8:00-10:00     Téma bloku: Patologie ulnární strany zápěstí a předloktí

     Anatomie DRUK a funkce rotace předloktí (MUDr.Vodička)

     Ulnokarpální impakce a centrální defekt TFCC (MUDr.Vodička)

     Artroskopické zhodnocení a ošetření poranění TFCC (MUDr.Veigl)

     Nestabilita v DRUK (prof.Čižmář)

     Ostatní zdroje ulnární bolesti (prof.Čižmář)

10:05-10:25     Přestávka

10:30-12:30     Téma bloku: Ligamantózní poranění zápěstí

     Kinematika zápěstí (doc.Pilný)

     Akutní vazivová poranění karpu (doc.Pilný)

     Chronická SL nestabilita - symtomatologie, stádia, léčba (MUDr.Vodička)

     Midkarpální nestabilita a lunotriquetrální nestabilita zápěstí (doc.Pilný)

     Artroskopické a peroperační nálezy vazivových nestabilit (prof.Čižmář + ostatní lektoři)

12:40-13:25     Oběd

13:30-15:00     Téma bloku: Artróza zápěstí

     Avaskulární nekróza kostí karpu (doc.Pilný)

     Osteoartróza zápěstí - možnosti řešení, vč. konzervativní léčby (MUDr.Veigl)

     Kloubní náhrady zápěstí (MUDr.Veigl)

     Infekční/septické artritidy (MUDr.Vodička)

15:00-16:00     Téma bloku: Artróza MCP, PIP, DIP

     Artróza CMC I.- etiopatogeneze, klinické projevy, klasifikace (doc.Pilný)

     Artróza CMC I.- konzervativní postup (doc.Pilný)

     Artróza CMC I.- chirurgické techniky (doc.Pilný)

     MCP artróza (doc.Pilný)

     PIP a DIP artrózy (MUDr.Vodička)

16:05-16:25     Přestávka

16:30-18:00     Téma bloku: Zánětlivé onemocnění zápěstí

     Klinické projevy, vyšetření, klinická rozvaha o terapii revmatické ruky (MUDr.Veigl)

     Klinické projevy a léčba revmatického postižení RC kloubu (MUDr.Veigl)

     Klinické projevy a léčba revmatického postižení DRU kloubu (MUDr.Veigl)

     Klinické projevy a léčba revmatického postižení palce (MUDr.Veigl)

     Revmatická deformita prstů (MUDr.Veigl)

     MCP a PIP kloubní náhrady u revmatismu (MUDr.Veigl)

     Šlachové ruptury a defekty u RA (MUDr.Veigl)

     Sero-negativní artropatie, dna a sklerodermie ruky (MUDr.Veigl)

17:00     Test a hodnocení

               Závěr kurzu